intermag

КОИ СМЕ НИЕ

INTERMAG е полски производител на иновативни биостимулатори, специализирани торове, агрохимикали и продукти за опазване на здравето на животните, предназначени за употреба при професионално култивиране на растения и в животновъдството.

От 1988 г. INTERMAG е пионер в проучването и разработването на продукти, базирани на микроелементи и полезни елементи като титан и силиций. Нашите водещи марки са: TYTANIT, OPTYSIL и PLONVIT. Наскоро разширихме нашите предложения с модерни микробиологични продукти. Нашето основно предимство се крие в уникална технология, защитена чрез патенти.

Ефикасността на продуктите INTERMAG е доказана на около 40 пазара в световен мащаб. Над 30-годишният ни опит ни превърна в експерти в модерното торене. Решенията, предлагани от INTERMAG, допринасят за прилагането на селскостопански практики, които са екологични и дават възможност за производство на здравословна храна. Разработените от нас комплексни технологии за култивиране на растения и превенция във връзка с опазването на здравето на животните отговарят на изискванията на професионалните ферми. Целта на фирмата е да подпомага фермерите в устойчивото и печелившо селскостопанско производство.

intermag

ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ

В стратегията за работа на нашата фирма поставяме голям акцент върху научноизследователската и развойна дейност, свързана със създаването на модерни продукти за използване в селското стопанство. Изследователският екип включва висок клас специалисти по технологии, химия, биология и микробиология. Лабораторията на INTERMAG е оборудвана със съвременни устройства, което дава възможност за извършване на широк спектър от задачи за формулации, химичен анализ и биологични тестове.

За съставите и формулациите на торове, разработени от технолог в лабораториите на INTERMAG, се консултираме с научни центрове и тестваме в селскостопанската практика в Полша и по света. Препоръките за приложения на продуктите са оптимизирани за различните условия на околната среда.

intermag

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ

Понастоящем INTERMAG разполага с два производствени обекта, разположени в южна Полша.

Комплексното оборудване и универсалният характер на отделните производствени линии осигуряват висока ефективност с едновременна възможност за паралелно производство на различни видове продукти и бърза смяна на асортимента.

Като част от производствените инсталации, съвременните устройства са оборудвани със системи за автоматично управление и измерване на технологичните процеси, визуализация и комуникация с ИТ системата на фирмата за поддържане на доставки, производство и логистика.