КОНТАКТ

Вносител: ACM ЕООД

intermag
ул. Гоцо Митов 5, 3400 МОНТАНА
intermag
Тел +359 96 391515
факс +36 76 327 818
intermag
Даниела Йорданова
Търговски директор
intermag
Тел +359 89 454 0083

Открийте търговски представител на АСМ близо до Вас: